Doradztwo koncepcyjne

Konsultujemy i doradzamy klientom wybór odpowiedniej koncepcji dla dedykowanej kartki przestrzennej.

To pierwszy i najważniejszy etap prac, w którym czynny udział biorą nasi klienci. Na podstawie otrzymanych informacji podczas spotkania staramy się znaleźć najbardziej efektywne i dopasowane do potrzeb rozwiązanie. Przedstawiamy kilka koncepcji, które podlegają dyskusji mającej na celu wyznaczenie kierunku dla ostatecznego produktu.