Referencje

Norbert F.

Pracownia Projektowa J.P. Woźny wykonała na nasze zlecenie projekt budowlany w zakresie architektury dotyczący centrum handlowego "Galeria Pestka" w Poznaniu.

Współpraca z Pracownią Projektową J.P. Woźny w trakcie wykonywania zlecenia układała się bez zarzutu.

Additional Info

  • Author Norbert F.
  • Position Dyrektor

Robert K.

Pracownia Projektowa J.P. Woźny wykonała na nasze zlecenie projekt koncepcyjny i budowlany dotyczący Centrum Ogrodniczego w Owińskach. Projekt budowlany wykonany przez Pracownię swoim zakresem obejmową architekturę, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne oraz koordynację wielobranżową.

Współpraca z Pracownią Projektową J.P. Woźny w trakcie wykonywania zlecenia układała się bez zarzutu.

Additional Info

  • Author Robert K.
  • Position Prezes Zarządu

Andrzej W.

Pracownia Projektowa J.P. Woźny wykonała na nasze zlecenie projekt dotyczący budynku muzealnego na terenie "Rezerwatu archeologicznego dotyczącego początków państwa polskiego - Grzybowo", gmina Września. Przedmiotem opracowania był wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy wraz z koordynacją międzybranżową i nadzorem autorskim.

Współpraca z Pracownią Projektową J.P. Woźny w trakcie wykonywania zlecenia i budowy układała się bez zarzutu.

Additional Info

  • Author Andrzej W.
  • Position Dyrektor

Grzegorz K.

Pracownia Projektowa J.P. Woźny wykonała na nasze zlecenie projekt budowlany oraz wykonawczy dotyczący przebudowy Placu Wolności w Czarnkowie wraz z sąsiadującymi ulicami. Projekt budowlany wykonany przez Pracownię swoim zakresem obejmował architekturę, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne oraz projekt drogowy.

Współpraca z Pracownią Projektową J.P. Woźny w trakcie wykonywania zlecenia układała się bardzo pozytywnie.

Additional Info

  • Author Grzegorz K.
  • Position Z-ca Burmistrza