2012

Pracownia rozszerzyła swoją działalność o projektowanie i wykonywanie kart przestrzennych. Poszerzenie oferty w sposób naturalny wynika z dotychczasowych doświadczeń projektowych. Dla nowych potrzeb zakupiony został wysokiej jakości profesjonalny laser tnący.