Przystanek Koszalin

Grudzień 2009 — SARP Koszalin

"27 listopada br. w Muzeum w Koszalinie Sąd konkursowy w pełnym składzie ogłosił wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego, studialnego, jednoetapowego na opracowanie projektu koncepcyjnego obejmującego dworce PKP i PKS wraz z terenami przyległymi w Koszalinie "Przystanek Koszalin".

Po burzliwej dyskusji Sąd nie przyznał I nagrody i dokonał innego podziału puli nagród (190.000 zł). [...]

III nagrodę pracy nr 017 (941309) w wysokości 40.000 zł
Uczestnikowi:

Pracownia Projektowa J.P. Woźny - Poznań

Autorzy pracy: 
mgr inż. arch. Przemysław Woźny
mgr inż. arch. Joanna Woźny
mgr inż. arch. Małgorzata Lisiecka
mgr inż. arch. Michał Szuniewicz
mgr inż. arch. Jacek Wawrzyniak
mgr inż. arch. Adam Zieliński
mgr inż. arch. Mikołaj Stępień
studentka arch. Emilia Schude
studentka arch. Joanna Urbanowska

Sąd konkursowy przyznał za:

  • dążenie do kształtowania czytelnej, ciągłej przestrzeni miejskiej o skali stosownej dla Koszalina,
  • próbę powiązania ulicy Dworcowej z budynkiem dworca PKP,
  • prawidłową ideę powiązania układu peronów komunikacji kolejowej i autobusowej,
  • rozwiązanie funkcjonalne dworca PKP uwzględniające postulowane przez PKP zasady jego funkcjonowania,
  • próbę zdefiniowania zagospodarowania terenów po zachodniej stronie torów kolejowych. [...]"

Źródło: SARP Koszalin