Plac 20 Października w Mosinie

Styczeń 2010 — RONET.pl

Opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji Placu 20 Października w Mosinie - I nagroda.

Pracownia Projektowa J.P. Woźny

Skład zespołu:
arch. Przemysław Woźny  
arch. Joanna Wystańska Woźny  
arch. Michał Szuniewicz  
arch. Adam Zieliński

Zasady kompozycji

Generalna koncepcja w twórczy sposób nawiązuje do historycznego układu urbanistycznego miasta. W przyszłych pracach planistycznych powinno się dążyć do możliwie maksymalnego odtworzenia miasta w jego formie miasta średniowiecznego. Należy dążyć do uzupełnienia tkanki urbanistycznej a przebieg dawnych murów miejskich podkreślić zabudową, ulicami i roślinnością. Stanowić to będzie uporządkowanie zabudowy i podniesienie turystycznej atrakcyjności miasta. W obrębie rynku proponuje się podzielenie placu na dwie części zróżnicowane co do funkcji i formy. W części południowej, w miejscu dawnego kościoła proponuje się postawienie ażurowego zadaszenia z lekkimi, przeszklonymi pawilonami. Będzie ono funkcjonowało jako miejsce rekreacji mieszkańców, zadaszonej sceny, plenerowych wystaw a przede wszystkim ogródków gastronomicznych. Przeszklone pawilony, których przydział będzie koncesjonowany przez miasto, będą wynajmowane na drobny handel, usługi lub gastronomię. W części północnej, w miejscu istniejącego trawnika została zaprojektowana część reprezentacyjna placu. Pozostawiono istniejące drzewa a kompozycję placu dopełniono nowymi nasadzeniami. Obie części placu rozdzielone zostały fontanną a na zamknięciu osi ustawiono nowoczesną rzeźbę. Cały plac zostanie wyłożony kostką brukową i płytami granitowymi, tworząc elegancką płaszczyznę. Dzięki tym wszystkim zabiegom rynek powinien stać się miejscem uroczystości (lokalnych, państwowych i kościelnych), festynów, targów, happeningów, wystaw oraz pokazów. Plac będzie więc spełniał funkcje reprezentacyjne, handlowe i rekreacyjne.

Źródło: RONET.pl